Κατασκευή Ιστοσελίδων - Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Υπηρεσίες Διαδικτύου

Website για την δημοσίευση των ισολογισμών σας με 100€!

 • Δημοσίευση Ισολογισμών

  Η δημοσίευση των ισολογισμών εταιρειών ΕΠΕ και ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) τώρα μπορεί να γίνει τώρα με δύο τρόπους :

  • σε μια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας
  • στο website της εταιρείας

  Η WebDesignWizards κατασκευάζει το website της επιχείρησης σας για την δημοσίευση των ισολογισμών σας μόνο με 100 €!!!

  Μέσα στο κόστος περιλαμβάνεται:

  √ Αγορά domain name για την επιχείρησή σας με κατάληξη .eu ή .gr (πχ www.etaireia.gr)
  √ Κατασκευή του website με 4 ιστοσελίδες (Προφίλ-Ανακοινώσεις-Ισολογισμοί-Επικοινωνία)
  √ Έως 5 λογαριασμούς email (πχ info@etaireia.gr , contact@etaireia.gr)
  √ Φιλοξενία του ιστοχώρου σας για ένα χρόνο

 •  

  Website για την δημοσίευση των ισολογισμών σας με 100€!

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα κάνοντας κλικ εδώ

 

Γιατί να διαλέξετε να δημοσιεύσετε τον ισολογισμό σας online και όχι παραδοσιακά;;;

+ Είναι φθηνότερο
+ Η εταιρεία σας θα έχει παρουσία στο διαδίκτυο
+ Λογαριασμούς email με το όνομα της επιχείρησής σας

Τι πρέπει να προσέξετε;

  • Βάση νόμου θα πρέπει να δηλώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας σας στο ΓΕΜΗ. Το κόστος του παράβολου είναι 10 €. Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.
  • ΝΟΜΙΜΗ δημοσίευση ισολογισμού στο διαδίκτυο βάσει του νόμου 4072 θεωρείται η ανάρτηση του ισολογισμού σας σε δική σας σελίδα με όνομα χώρου π.χ. www.etaireia.eu. Δημοσίευση σε σελίδες τρίτων είναι παράνομη!!!
  • Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Ο Νόμος

Άρθρο 232

1. Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.”

Δεν περιλαμβάνεται η φιλοξενία του ιστοχώρου σας για τα επόμενα χρόνια , το ετήσιο κόστος μετά το χρόνο είναι 60€.